SÜREÇ GELİŞİM

Program Gelişim Süreci Nasıl İlerledi?

2015…

8 Bölge Eczacı Odamızdan (Konya, Samsun, Eskişehir, Antalya, Hatay, Manisa, Edirne, Batman) 24 Gönüllü Eczacı ile Astım ve KOAH Hasta Danışmanlığı ile Pilot Uygulamanın Başlatılması

2016…

Pilot uygulamadan elde edilen bilgi ve deneyimler ışığında gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından Programın ülke geneline yaygınlaştırması

2017…

Diyabet Hasta Danışmanlığı Modülünün uygulamaya alınması.

2018…

Hipertansiyon Hasta Danışmanlığı Modülünün Uygulamaya alınması.

2019…

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğinde Erzincan, Çankırı ve Uşak illerinde gerçekleştirilen "Türkiye’de Kan Basıncının İyileştirilmesi Projesi”ne Türk Eczacıları Birliği Rehber Eczanem Programı ile eczacıların dahil edilmesinin sağlanması.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) ile yürütülen ortak çalışmaların bir ürünü olarak Birliğimiz ve FIP iş birliğinde “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Eczacılıkta Geleceğe Doğru Hamle” teması altında Avrupa Bölgesel Konferansı’nın Türkiye’de gerçekleştirilmesi

2020-2021…

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi nedeni ile eczanelerde alınan tedbirler çerçevesinde modül uygulamalarına ara verilmiştir.

2022-2023…

Rehber Eczanem Programı yeni modülü olarak belirlenen "Yeni Başlanan İlaca Uyum Destek Modülü" için ön hazırlık çalışmaları ve içerik hazırlıkları tamamlanarak Marmara Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan Projenin etik onayı alınmıştır

Yürütülen bu yeni Eczacılık Hizmet sunumundan sağlanan faydaların karar alıcı otoritelerce de görünür kılınmasını sağlayabilmek adına Birliğimiz, yeni Rehber Eczanem Modülünün T.C. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde uygulamaya alma hedefindedir. Bu bağlamda, ilgili Kamu otoriteleri ile görüşme süreçleri ve taleplerimizin aktarılmasına devam edilmektedir.

02.06.2023 tarih ve 32209 sayılı Resmi Gazete’de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Yönetmeliği kapsamında Evde Sağlık Hizmeti Sunumu ekipleri içerişinde Eczacılara da yer verilmesi bu anlamda önemli bir gelişmedir.

Rehber Eczanem Programı kapsamında hazırlanan bu yeni modül; özellikle polifarmasi hastalarının çoğunluklu olduğu, evde bakıma ihtiyacı bulunan hasta gruplarında ilaç tedavi süreçlerinin etkinliğinin arttırılabilmesi, özellikle hastaneden eve taburculukta olası ilaç hatalarının azaltılması, etkin ve kaliteli ilaç inceleme hizmetlerinin sunulması ve ilaç uzlaşısı sağlanabilmesi adına önemli katkılar sunacağından Programın bu kapsamda da geliştirilmesi adına çalışmalar Proje Ekibince başlatılmıştır.