REHBER ECZANEM PROGRAMI

Neden Başladık?

Biz eczacılar ilaçların doğru kullanılması, sağlık bakım hatalarının azaltılması, farmakovijilans, eşdeğer ilaç uygulaması gibi birçok alanda önemli mesleki katkılar sunarken aynı zamanda, ilaç suistimali ve yanlış ilaç kullanımında bir kontrol ve denetim mekanizması işlevi görüyor, piyasa için bir güvenlik ağı oluşturuyoruz.

Ancak, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile tanı ve tedavi süreçlerinde ulusal sağlık politikalarına sunduğumuz pek çok hizmete ilişkin; standartların, uygulama planlarının ve dokümantasyon süreçlerinin tanımlanmamış olması, hem bu hizmetlerin toplum ve kamu nezdinde kabul edilebilirliğinin, hem de biz eczacıların halk sağlığına sunabileceği katkıların çok sınırlı bir seviyede tutulmasına yol açıyor.

Bu nedenle Birliğimiz, 2015 yılında, ülkemizin dört bir yanına kılcal damarlar gibi yayılmış 25 bini aşkın eczaneyi entegre sağlık noktaları haline getirmek; eczacıları nitelikli ilaç sunum hizmetinin yanı sıra hasta takibi ve hasta güvenliğinin sağlanması noktasında da sağlık sistemi içerisinde etkin konumlandırabilmek adına Rehber Eczanem Programını uygulamaya almıştır.

Ne Amaçlıyoruz?
Program Nasıl İlerliyor?
Vizyonumuz
Misyonumuz