ECZACILIK HİZMETLERİ

İyi Eczacılık Uygulamalarının Misyonu

2011 yılında FIP ve DSÖ’nün birlikte yayımladığı kılavuzda, eczacılık uygulamasının misyonu, sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve sağlık sorunları olan hastalara ilaçlarını en iyi şekilde kullanmaları için yardımcı olmak olarak belirlenmiştir.

Sağlık hizmeti sistemlerini desteklemek için serbest eczacıların rolünün genişletilmesi gerektiği yönünde görüşler artmaktadır. Bunun nedenlerinden bazıları sağlık sistemlerindeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin yetersizliği, baskılar ve bütçe kısıtlamaları sosyal yardım ve sağlık hizmeti kapasitelerinin daha etkili kullanım olanağı, yeni halk sağlığı sorunları, sağlık hizmeti kaynaklarından daha verimli faydalanılması gerekliliği olarak sayılabilir.

Eczacılık Uygulamaları Hangi Ülkelerde Yürütülmektedir?
Hizmet Kategorileri ile Toplum Eczaneleri Uygulamaları
Toplum Eczanelerinde Hizmet ve Ücretlendirme Modelleri -İngiltere Örneği
Eczacılık uygulamalarını standartlaştırma ve ülke genelinde yaygınlaştırmanın ne gibi faydaları olur?
Eczacılık Uygulamaları hangi temel başlıkları içermektedir?
Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Eczacılık Hizmetleri
Kamu Kaynaklarının Korunması ve Sağlık Sisteminde Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi Bağlamında Eczacılık Hizmetleri
Yeni İlaç Hizmetinin nasıl uygulandığına ilişkin ülke örnekleri nelerdir?
Yeni İlaç Hizmetinin uygulandığı ülkelerde sağladığı yararlar nelerdir?