İnanıyoruz ve deneyimliyoruz ki;
    Rehber Eczanem PROGRAMI;

    • Ülkemizin dört bir yanına kılcal damarlar gibi yayılmış 25.000 eczaneyi; yaşamboyu öğrenme, sürekli mesleki gelişim ve kaliteye adanmışlık ilkeleri doğrultusunda entegre sağlık noktaları haline getirecek,

    • Bu proje halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde eczacının potansiyelini gözler önüne sererek, hastalarımızın kalbine dokunmamıza olanak sağlayacak,

    • Yetişmiş sağlık uzmanları olarak eczacıların sağlık sistemi içerisinde doğru konumlandırılması ile, toplum sağlığının korunmasına, ilaç tedavi sonuçlarının iyileştirilmesine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

Copyright © 2016 TEB