• image

  Arka Plan

  25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Bilgi İlaçtır” temalı 12. Türkiye Eczacılık Kongresi’nde eczacılıkta sürekli mesleki gelişim üzerine sunum yapmak üzere davet ettiğimiz Pharma Expert Consultancy and Education, Eğitim ve Yeterlilik Gelişimi Birimi Başkanı Doç.Dr. Arijana Mestrovic ve Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) Mesleki İşler Direktör Yardımcısı ve Uluslararası Hizmetler Direktörü Mike Rouse ile Kongre oturumu sonrasında Birliğimizin gelecek hedefleri ve kendilerinin yürütmekte oldukları çalışmalara ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.
  8 Aralık 2014 tarihinde kendilerini Ankara’ya tekrar davet ederek TEB Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Üyelerimiz ve uzmanlarımızın katıldığı bir çalıştayda gerçekleştirdik. Çalıştayda birlikte yürütebileceğimiz çalışmalarla ülkemiz eczacıları için yapılandırılmış, kapsamlı ve mesleki yeterliliğe dayalı bir eğitim modeli ile eczacılık hizmetlerinin kalitesine sağlayabileceğimiz katkıları tartıştık ve ilgili paydaşlarımızı da davet edeceğimiz bir çalıştayla, uygulamaları adımlarımızı netleştirme konusunda karar birliğine vardık.
  30-31 Ocak 2015, Keşif Çalıştayı

  Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, eczacılık fakülteleri, Türk Eczacıları Birliği ve Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi’nden temsilciler ve uzmanların katılımı ve Mike Rouse (ACPE) ve Arijana Mestrovic (Pharmaexpert)’in danışmanlığı ve moderatörlüğünde 30 - 31 Ocak 2015 Keşif Çalıştayı gerçekleştirdik.


  Çalıştayda katılımcılar;

  • Grup 1: Sürekli Mesleki Gelişime Dayalı Yeni Öğrenme Modelleri

  • Grup 2: Yetkinlik Değerlendirme Araçları

  • Grup 3: Yeni/ Genişletilmiş Hizmetler (koruyucu sağlık hizmetleri, hasta takibi, hastadan geri bildirim alma)

  • Grup 4: Yeni Toplumsal İmaj/Eczanenin Yeni Yüzü

  Şeklinde olarak dört farklı çalışma gruplarına ayrılarak kendi çalışma konularına ilişkin Swot analizi, paydaş katılımı stratejileri, hedefler, değerlendirme kriterleri, uygulama planının geliştirilmesi gibi konularda yuvarlak masa tartışmaları yürüterek Rehber Eczanem Projesinin şekillendirilmesine çok önemli katkılarda bulundular.
  20 Mart 2015, Yetkinlik Çerçevesi Uzman Paneli

  ✔ SB, SGK, eczacılık fakülteleri, Bölge Eczacı Odaları, TEB, Eczacılık Akademisi ve serbest eczacılık alanında hizmet veren meslektaşlarımızla,

  ✔ FIP Küresel Yetkinlik Çerçevesi’ni haritalandırma aracı olarak kullanarak,

  Türk Eczacıları Temel Ulusal Yetkinlik Çerçevesi’ni oluşturduk. Eczacıların arzulanan ve mevcut eczacılık hizmetlerine ilişkin kendi öz değerlendirmelerine imkan sağlayacak bir araç geliştirildik.

  Hazırlık Çalışmaları

  Eczacılarımızı, eczanelerimizi ve mesleğimizi destekleyecek ve geliştirecek bir dizi araç ve kaynağı geliştirme yolunda önemli adımlar attık.

  ✔ Sürekli Mesleki Gelişim Portföyleri hazırlanarak eczacıların kendi mesleki gelişim süreçlerini takip etmelerini desteleyecek araçlar geliştirildik.
  − Eczacı ve Öğrenci olarak kendini değerlendirme
  − Mevcut İş Ortamı Üzerine Düşünme
  − Dönemsel Yetkinlik Değerlendirmeleri
  − Dönemsel Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri
  − Öğrenim Planlaması

  ✔ Yeni bir Eczacılık Hizmet Modelinin oluşturulmasına yönelik projemizin ilk modülü olan Astım/KOAH Hasta Danışmanlığı Destek Materyalleri geliştirildi.
  − Sürekli Mesleki Eğitim Materyalleri
  − Hasta Takip Araçlarının Temini
  − Uygun Vaka Örnekleri
  − Dokümantasyon Talimatları
  − Dokümantasyon Dosyaları – Veri Toplama Formları
  ✔ Hasta verilerini kaydettiğimiz ve eğitimleri takip ettiğimiz Rehber Eczanem Bilgi Portalını ulusal yaygınlaştırma süreci ile uygulamaya aldık.
  http://www.rehbereczanem.com
  Nisan – Ekim 2015 Proje Pilot Uygulaması  Sürekli Mesleki Gelişim ve ASTIM/KOAH Eğitici Eğitimlerimizi Tamamladık.
  ✔ 6-8 Nisan 2015, Sürekli Mesleki Gelişim Eğitici Eğitimi
  o Rehber Eczanem Projesine Giriş
  o SMG portföyü
  ✔ 28 Nisan 2015, Astım ve KOAH Yönetiminde Eczacı Eğitici Eğitimi
  o Kanıta Dayalı Hizmet Modeli
  o Vaka Örnekleri
  o Uygulama Danışmanlığı


  Eğitici Eczacılarımız Kendi Bölgelerinde Eczacı Eğitimlerini Gerçekleştirdiler.
  ✔ Pilot uygulama için eğitici eczacıların kendi bölgelerinde minimum 30 öncü eczacı belirleyerek uygulamayı başlatmaları istenildi.

  ✔ Pilot Uygulama Eğitimleri (Mayıs 2015) ile 8 Bölge Eczacı Odasından toplam 276 gönüllü eczacı eğitildi.

  ✔ Gönüllü eczacılara;
  o Sürekli Mesleki Gelişim Föyleri ve Astım/KOAH takip föyler
  o 1 adet Peak flowmetre ve 10 adet karton ağızlık Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderildi.
  ✔ Rehber Eczanem Eczacılar (Haziran 2015 - ….);
  o CPD Portföyü içinde mesleki gelişimlerini değerlendiriyorlar.
  o Astım/KOAH hasta portföyü içerisinde kanıta dayalı bir eczacılık hizmet modeli sunuyorlar
  Pilot Saha Uygulamasının Başlaması ile Birlikte Gönüllü Eczacılarımız;
  ✔ Sürekli Mesleki Gelişim Portföyleri içerisinde mesleki gelişimlerini değerlendirdiler.

  ✔ Astım/KOAH hasta portföyü içerisinde kanıta dayalı bir eczacılık hizmet modeli sunarak ve sundukları hizmetleri kayıt altına aldılar.

  ✔ Hastalarımızın sağlık çıktılarında iyileşme sağladılar.
  o Hastalarımızın yaşam kalitesini iyileştirdik.
  o Birinci ziyarete göre Astım Kontrol Test puanındaki ortalama iyileşme 80 hastada ortalama %76 civarında olmuştur.
  o Birinci ziyarete göre PİK akışın değerindeki iyileşme 80 hastada ortalama %40 civarında olmuştur.
  o Hastaların salbutamol kullanımında yüzde 30 civarında azalma olmuştur.

  İyileştirme ve Savunuculuk Çalışmaları

  20 Haziran 2015Bölge Temsilcileri ile Ara Değerlendirme Toplantısı
  21 Haziran 2015Yeni Eğitim Modelleri Çalıştayı - Rehber Eczanem Diyabet Modülü Hazırlık Çalıştayı
  12 - 13 Şubat 2016Rehber Eczanem Ulusal Yaygınlaştırma Toplantısı: Saha Koordinatörleri, Eğitici Eczacılar, Proje Danışmanları ve Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile

  18 Nisan 2016Rehber Eczanem Projesi Değerlendirme Toplantısı: TEB Proje Ekibi, Proje Danışmanı (Ecz.Dr. Arijana Mestrovic), TEB Eczacılık Akademisi (Prof.Dr.Tayfun Uzbay, Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, Prof.Dr. Ahmet Başaran, Doç.Dr. Şule Apikoğlu Rabuş’un katılımı ile

  19 Nisan 2016Eski Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile GörüşmeRehber Eczanem Proje sonuçlarının paylaşılarak yaygınlaştırma sürecine ilişkin bilgilendirme yapılması

  4 Mayıs 2016Eczacılık Yeni Hizmet Modelleri Üzerine Değerlendirme Toplantısı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Hakan EROĞLU, TİTCK Eczaneler ve Ecza Depoları Ruhsatlandırma Daire Başkanı Sayın Uzm.Ecz.Fatma Bekar ve TEB Heyetinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yürütülebilecek çalışmalara ilişkin görüş paylaşımında bulunuldu.

  6 Haziran 2016Rehber Eczanem Projesi Değerlendirme Toplantısı: Proje Danışmanı Dr. Ecz. Arijana Mestroviç , Eczacılık Akademisinden Değerli Hocalarımız, TİTCK temsilcisi Sayın Uzm.Ecz Güneş Özelkılıç ve TEB Proje ekibinin katılımı ile yaygınlaştırma sürecine ilişkin değerlendirme - planlama çalışması yapıldı. İngiltere Eczacıları Birliği ile video-konferans yapılarak İngiltere Eczacılık Modeli ve Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimleri hakkında bilgi alındı

  7 Haziran 2016Rehber Eczanem Gelecek Planlaması Dr.Ecz. Arijana Mestroviç ile birlikte Ağustos 2016 tarihindeki yaygınlaştırma toplantılarının planlaması ve “Smart” Eczane Türkiye projesinin değerlendirilmesi yapıldı.
  14 Temmuz 2016Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ’ı Ziyaret
  24-26 Kasım 2016Rehber Eczanem Projesi Gelişim Çalıştayı – Adana:Sorunlarımız, çözüm önerilerimiz ve gelecek planlaması için Oda temsilcilerin katılımı ile gelişim çalıştayı düzenlendi.

  Rehber Eczanem Projesinden edindiğimiz deneyimler ışığında yürütülen
  hazırlık çalışmalarının ardından Ağustos 2016 itibari ile

  Rehber Eczanem ULUSAL YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMIMIZI

  uygulamaya aldık.


  Rehber Eczanem Ulusal Yaygınlaştırma Programı Eğitici Eğitimleri
  8-18 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen birinci tur Rehber Eczanem Ulusal Yaygınlaştırma Programı Eğitici Eğitimlerimize 36 Bölge Eczacı Odamızdan 156 koordinatör ve eğitici eczacımız katılım sağladı.

  1 – 5 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2. Rehber Eczanem Ulusal Yaygınlaştırma Eğitici Eğitimlerimize 15 Bölge Eczacı Odamızdan 68 gönüllü eczacımıza katılım sağladı.

  Düzenlenen eğitici eğitimleri;

  ✔ Rehber Eczanem Projesi hakkında bilgilendirme
  ✔ eczacıların sürekli mesleki gelişimi ve portföy yönetimi
  ✔ etkin hasta danışmanlığı ve iletişim süreci ile
  ✔ projenin ilk modülü olan Astım/KOAH yönetiminde kaliteli-izlenebilir eczacılık hizmet sunumu

  konularını temel alan 3 günlük, teoriden pratiğe farklı basamaklar içerisinde yapılandırılmış yoğun, standardize bir eğitim programı kapsamında gerçekleştirildi.

  Sürekli mesleki gelişim, portföy yönetimi, etkin hasta danışmanlığı ve iletişim sürecine ilişkin temel eğitimler projemize aynı zamanda danışmanlık ve eğitim desteği sağlayan Ecz. Mike Rouse (ACPE-ABD), Doç. Dr. Arijana Mestrovic (PharmExpert-Hırvatistan) tarafından verildi. Projenin Astım/KOAH modülüne ilişkin eğitimlerin sunumunda ise Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalından Doç. Dr. Şule Apikoğlu Rabuş, Antalya Eczacı Odası koordinatörümüz Ecz. Evrim Çakıl, Samsun Eczacı Odası Koordinatörümüz Ecz. Özgür Öztürk ve Manisa Eczacı Odası Koordinatörümüz Ecz. Koray Kaya destek sağladılar.

  Bugün 260’a ulaşan eğitici eczacılarımızın dahil olduğu büyük ve güçlü proje ekibimizle mesleğimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

  Bugün 260’a ulaşan eğitici eczacılarımızın dahil olduğu

  büyük ve güçlü proje ekibimizle

  mesleğimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.


  Ecz. Arman ÜNEYGenel Koordinatör
  Doç Dr. Arijana MestroviçDanışman
  Ecz. Mike RouseDanışman
  Doç Dr. Şule RabuşTEB Eczacılık Akademisi / İçerik Danışmanı
  Ecz. Evrim ÇakılUlusal Eğitici
  Ecz. Koray KayaUlusal Eğitici
  Ecz. Özgür ÖztürkUlusal Eğitici
  Ecz. Rida HimmetTEB Proje Ekibi
  Ecz. Vildan ÖzcanTEB Proje Ekibi
  Ecehan BaltaTEB Proje Ekibi
  Meltem TürkerTEB Proje Ekibi
  Murat BeşikTEB Proje Ekibi
  Emrah HimmetTEB Proje Ekibi
  Ali Barış ÖztürkTEB Proje Ekibi


  Bölgelerimizde projemize destek sunan koordinatör ve eğitici eczacılarımız
  (Bölge Koordinatörlerimiz ve Eğitici Eczacılarımız için TIKLAYINIZ)


  Koordinatör Eczacıların Sorumlulukları

  ✔ Oda, TEB ve uygun olduğu yerlerde de proje danışmanlarımız için birincil irtibat ve başvuru kişisidir ve projenin bölgedeki genel koordinasyonundan sorumludur.

  ✔ Koordinatörler aynı zamanda eğitici eczacılardır ve Odalarda diğer eğitici eczacılarla işbirliği içerisinde eğitici eğitimlerini yürütürler, bu kapsamda eğiticilerin tüm sorumlulukları koordinatörler için de geçerlidir.

  ✔ Oda ve diğer eğiticilerle yapılan değerlendirme sonrasında bölgelerdeki gönüllü eczacıların eğitim tarihlerinin belirlenmesi ve sürecin yönetiminde sorumludur. (on okumaların gönderimi, toplantı yeri organizasyonu, toplantı içeriğinin yönetimi vs)

  ✔ Saha uygulamaları süresince eczacılara destek verin soru ve sorunlarının çözümünde rehberlik sağlar.

  ✔ Saha uygulamaları için tanımlanan veri ve dokümantasyonların TEB’e iletilmesi, eczacılarca yapılacak bildirimler için ise eczacıların takip edilmesi ve teşvik edilmesine ilişki süreci yönetir.

  ✔ Saha uygulaması sırasında ve sonrasında eczacılardan gelen değerlendirmelerin, geri bildirimlerin derlenerek Birliğe iletilmesini sağlar.

  ✔ Yürütülecek gelişim çalıştaylarına katılım sağlayarak proje iyileştirme süreçlerine katkı sağlar.

  ✔ İlerleme raporlarının düzenli olarak, bu amaçla yapılandırılmış formlar üzerinden hazırlanarak belirtilen süre içinde Birliğe iletilmesini sağlar


  EĞİTİCİ ECZACILARIMIZIN SORUMLULUKLARI

  ✔ Eczacı eğitimleri için yürütülen organizasyonlarda koordinatöre destek sunar.

  ✔ TEB tarafından gönderilen program ve sunum içeriklerine sadık kalmak sureti ile eczacı eğitimlerinin bölgelerde gerçekleştirilmesi sürecinde görev alır.

  ✔ Saha uygulamaları sırasında koordinatöre destek verir.

  ✔ Katılımcılardan gelen geribildirimleri derleyerek koordinatöre teslim eder.

  ✔ İlerleme raporlarının hazırlanması süreçlerinde koordinatöre destek verir

  İnanıyoruz ve deneyimliyoruz ki;
  Rehber Eczanem PROGRAMI;

  • Ülkemizin dört bir yanına kılcal damarlar gibi yayılmış 25.000 eczaneyi; yaşamboyu öğrenme, sürekli mesleki gelişim ve kaliteye adanmışlık ilkeleri doğrultusunda entegre sağlık noktaları haline getirecek,

  • Bu proje halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde eczacının potansiyelini gözler önüne sererek, hastalarımızın kalbine dokunmamıza olanak sağlayacak,

  • Yetişmiş sağlık uzmanları olarak eczacıların sağlık sistemi içerisinde doğru konumlandırılması ile, toplum sağlığının korunmasına, ilaç tedavi sonuçlarının iyileştirilmesine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

Copyright © 2016 TEB