• image


  Türk Eczacıları Birliği 2014 Aralık ayı itibari ile


  «Eczacının asli işlevi olan nitelikli ilaç hizmeti yanında hasta takibi ve hasta güvenliği sorumlusu olarak işlevlerinin genişletilmesi


  yönündeki gelecek vizyonunun bir parçası olarak;


  ✔Eczacıların sağlık bakım ekibi içerisinde; ölçülebilir - izlenebilir «sağlık değeri» üreten sağlık profesyoneli olma vasfına kavuşacağı,


  ✔Sağlık sistemimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmış bağımsız eczanelerle hasta ve kamu güvencesinin korunduğu,


  ✔Reçete hacminin değil; hizmet kalitesinin ödüllendirildiği,


  ✔Eczacılık meslek odağının; ilaç dağıtımından kalite standartları tanımlanmış, sürdürülebilir ve ekip esaslı hasta merkezli bakıma yönlendirildiği,


  ✔Eczacılık hizmetlerinde mesleğin kendi temsilcilerinin eli ile şekillendirilecek bir değişim kültürünün yaratılacağı;
  Yeni bir eczacılık hizmet modeli için Rehber Eczanem PROJESİ’ni başlattı.

  Eczacılık hizmetlerinde; Sürekli Mesleki Gelişim ve Hizmet Sunumunda Kalite’ye Odaklandık.

  Amerikan Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ACPE) ve Pharma Expert’in danışmanlık ve eğitim desteği ile sürdürüyoruz.


  image

Copyright © 2016 TEB