• image


  Amacımız hastalarımız için SMART hedefler geliştirebilmek…

  S(Specific) Spesifik
   
  M(Measurable) Ölçülebilir
   
  A(Achievable) Gerçekleştirilebilir
   
  R(Relevant) İlgili
   
  T(Timed) Zamanlı  Gerçekleştirdiğimiz SMART hedeflerle hastalarımızın sağlık çıktılarını iyileştirmek istiyoruz.


Copyright © 2016 TEB