• Proje Koordinatöründen

  image
  Rehber Eczanem PROJEMİZİN DEĞERLİ PAYDAŞLARI,
  DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,  Birliğimiz, Acreditation Council for Pharmacy Education – ACPE (Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve Pharmaexpert gruplarının danışmanlık ve eğitim desteği ve siz gönüllü eczacılarımızın katkıları ile eczacılık hizmetlerinde sürekli mesleki gelişimi ve hizmet sunumunda kaliteyi merkeze alan yeni bir eczacılık hizmet modeli üzerine Rehber Eczanem Projesini uygulamaya almış bulunuyor.

  Bu projenin, serbest eczacıların yetkinlik gelişimini destekleyerek eczacılarımızın eczanelerinde sağlamakta oldukları mesleki hizmetleri daha yüksek bir düzeyde ve kanıta dayalı bir metodoloji ile sunmalarını sağlayarak; Türkiye'de serbest eczane uygulamalarının yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesinin yolunu açacak ve serbest eczane imajının mesleğin kendi uygulayıcıları aracılığı ile toplum ve karar vericiler nezdinde geliştirilmesine katkı sağlayacak bir fitili ateşleyeceğine inanıyoruz.

  Nisan – Ekim 2015 tarihleri arasında, 8 bölge eczacı odamızdan 30 öncü eczacımız ve 276 gönüllü eczacımız ile başlatmış olduğumuz pilot uygulamamız son derece pozitif sonuçlarla tamamlandı. Bu süreçte, ülkemiz eczacıları için ulusal yetkinlik çerçevesi ve eczane hizmetlerimiz için kalite göstergeleri de dahil olmak üzere projemizi, eczacılarımızı ve eczanelerimizi, özellikle de mesleğimizi destekleyecek ve geliştirecek bir dizi araç ve kaynağı geliştirme yolunda önemli adımlar attık. Gönüllü eczacılarımızın sunmuş oldukları hizmetlerle hastalarımız için çok önemli sağlık kazanımları sağladık ve bu kazanımları yapmış olduğumuz dokümantasyonlar ile görünür kıldık, sağlık otoriteleri ile paylaştık.

  8-18 Ağustos ve 1-5 Aralık 2016 tarihleri arasında 7 grup halinde Ankara’da düzenlediğimiz Rehber Eczanem Projesi Ulusal Yaygınlaştırma Programı Eğitici Eğitimlerimize Bölge Eczacı Odamızdan katılım sağlayan koordinatör ve eğitici eczacılarımızla projenin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir adım attık. Eğitici eğitimlerine katılan meslektaşlarımız ve oda yöneticilerimizin büyük çaba ve emekleri ile gerçekleştirilen bölgesel eğitimlerle Smart Eczacı sayımız çok kısa bir süre zarfında 3000’lere ulaştı ve bu sayı düzenlenen yeni eğitimlerle her geçen gün artmaya devam ediyor. Yakın bir dönemde uygulamaya alınacak olan Smart Diyabet Modülü ile de Smart Eczacılık uygulamalarımızı çeşitlendirerek güçlendirmeye devam edeceğiz.  Değerli Meslektaşım,

  Eczacılık hizmetleri tüm dünyada büyük bir dönüşüm geçiriyor, farklılaşıyor ve kendisine yeni bir yol haritası çizmek için ilerliyor. Tüm bu süreçlerin farklı yansımaları giderek yoğunlaşan bir biçimde bizleri de etkisi altına almaya başlıyor. Eczacılar hasta bakımı ve hasta sonuçlarını geliştirebilecek yüksek kaliteli, erişilebilir birincil sağlık hizmeti sunma kapasitesine sahip sağlık çalışanlarıdır. Sağlığa hak ettiği değeri vermek, eczacının bu değerin üretimine katkıda bulunduğu alanları çoğaltmak ve eczacılık mesleği için yeni değerler yaratabilmek için birlikte “güç” olmak, bu gücü meslektaşlarımızdan başlayarak toplum ve karar vericiler nezdinde görünür kılmak zorundayız. Bu sürecin emek, zaman ve sabır isteyen, bireysel çabalardan kurumsal çalışmalara kadar pek çok adımı kapsayan oldukça uzun bir süreç olduğunu biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki; Birlikteliğimizden ve kararlılığımızdan doğacak sinerji, eczacılık hizmetlerinde doğru bir değişimin hayata geçirilmesinde kilit bir rol oynayacak.

  Kendi çalışma ortamında güçlendirilmiş, mesleki becerilerini sürekli geliştiren, hasta bakımına sunabilecekleri katkının bilincinde siz değerli eczacılarımızın katkıları ve yeni eğitim ve uygulamalarımızla; mesleğimiz, ülkemiz sağlık sistemi içerisinde çok daha güçlü bir şekilde varlık bulacak, eczanelerimiz entegre sağlık merkezleri olarak sundukları hizmetlerle hastalarımızın kalbine dokunmamıza olanak sağlayacaktır.

  Rehber Eczanem Programımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve sorumluluk duygusu ile mesleğimize sunduğunuz tüm katkılar için bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyor, çalışmalarınızda ve meslek hayatınızda kolaylıklar diliyoruz.  Ecz. Arman Üney
  TEB Genel Sekreteri
  Rehber Eczanem Programı Genel KoordinatörüCopyright © 2016 TEB